องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว:: WWW.SALAKAO.COM [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว ยินดีต้อนรับ *** เชิญชวนผู้สนใจเข้าตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ศาลาขาว โดยคัดลอก Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/9t6dr2  
     ข้อมูล อบต.
    ผู้บริหาร
    บุคลากร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    สภา อบต.
    วิสัยทัศน์
    ศูนย์บริการประชาชน
    ข้อมูลทั่วไป
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่
     โครงสร้าง อบต.
    โครงสร้างหน่วยงาน
    ผู้บริหาร อบต.
    พนักงานส่วนตำบลระดับบริหารงานท้องถิ่น
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    หน่วยตรวจสอบภายใน
     เว็บที่น่าสนใจ
    เว็บจังหวัดสุพรรณบุรี
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    แหล่งท่องเที่ยว
    ภาพกิจกรรม
    สมุดเยี่ยม
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Facebook อบต.ศาลาขาว
     แผนสามปี
    แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560)
    รายระเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี พ.ศ.2559-2561
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
    ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
     รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
    แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
    ขั้นตอนการร้องเรียน
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
    ประจำปี 2561
    ประจำปี 2562
     กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสปลอดทุจริต
    คำปฏิญาณตนขององค์การบริหารส่วนตำบล
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     กฎหมายน่ารู้
    กฎหมายส่วนท้องถิ่น
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเปิดเผยราคากลาง
    ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินงานประจำปี 2560
    แผนดำเนินงานประจำปี 2561
    แผนดำเนินงานประจำปี 2562
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
     งานการเงินและบัญชี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     การดำเนินงาน
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การแบ่งงานและมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
Banner
 


ผู้ใช้บริการ 372313
วันนี้ 38
เดือนนี้ 2776

เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์

Web-Admin
 
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.1,3,4,5,6,8 และ ม.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีเครื่องขยายเสียงโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับและเครื่องปั่นไฟ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่พร้อมทำความสะอาดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บเอกสารกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุโครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกผักวัชพืชในคลอง 2 และลำรางช้างตาย
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
  
 
สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เพลงอีแซว

 เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า 100 ปี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวตำบลศาลาขาว
  • เตาเศรษฐกิจ
  • เครื่องสีข้าวโบราณ
  • การผลิตพระ
  • เพลงอีแซว
สวนสุขภาพประจำตำบลศาลาขาว
อาเซียน น่ารู็

 นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว 

 
หัวข้อ ตอบ อ่าน
  ทำงานออนไลน์ รายได้เสริม ??? maki 0 13
  ขอแบบคำร้อง ??? gogo 2 33
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของทาง ??? kratai_ka 1 27
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 0 12
  ไฟฟ้าสาธารณะดับจำนวน 1 จุด หมู่ที่ 10 ??? เกศสุดา 1 17
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 0 27
  ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ-ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel ??? เบี้ยยังชีพ/เดลส์เน็ท 0 85
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 0 17
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 1 22
  บริษัท วีซีคอนโทรลมาติก จำหน่าย inverter และรับซ่อม inverter ??? ked 0 17
  
นายมณเฑียร นาคทองอินทร์
นายก อบต.
เบอร์โทร : 062-464-7493
 
นางภัณฑิลา นกโต
ปลัด อบต
เบอร์โทร : 081-378-2977
 
หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  มติชน
  สยามดารา
  เดลินิวส์

ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ช่อง ITV

เว็บบริการชั้นนำ

  sanook

ความรู้งานบริหารงานบุคคล

  แบบฟอร์ม

แผนต่าง ๆ

  แผนสามปี (พ.ศ.2555-2557)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

คลังข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

  แบบฟอร์ฒรับเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือต่าง ๆ

  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
035-599635
E-mail : Salakao2555@hotmail.com